Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia

Regulamin

Zaproszenie

 

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia oraz regulamin należy przesłać
e – mailem na adres tsl@cepelia.krakow.pl.