Przejdź do treści

Jarmark Świętojański 16- 26.06.2022r.

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że w dniach 16-26.06. 2022r. IMAGO Centrum Sztuki Ludowej Sp. z o.o. planuje zorganizować Jarmark Świętojański na Bulwarze Czerwieńskim.

Tradycje obchodów Nocy Świętojańskiej w polskiej tożsamości zakorzenione są od zarania dziejów, a ich początki związane są z pogańskimi jeszcze obchodami święta wody, i ognia, ale również miłości i płodności. Obchodzone w okresie przesilenia letniego miało zapewnić obfitość plonów, dobrą pogodę i pomyślność zbiorów. W czasach chrześcijańskich kult wody i ognia zastąpiono uroczystościami ku czci Jana Chrzciciela, choć stare przesądy i zwyczaje przetrwały w formie zabawy ludowej. Z biegiem czasu tradycją stało się organizowanie w tym czasie targów świętojańskich. Niektóre z nich mogą poszczycić się wielowiekową tradycją, jak np. Jarmark Świętojański w Poznaniu, z jego 600-letnią historią.
Również w Krakowie odbywały się targi świętojańskie, choć miały one trochę inny charakter – zjazdu kupców i posiadaczy ziemskich z całej niemal Rzeczpospolitej, podczas którego dokonywano wielkich transakcji, handlując między innymi majątkami ziemskimi. Taki zjazd stanowił dla ludności podkrakowskich wsi okazję do sprzedaży swoich wyrobów
oraz plonów z gospodarstw, kwitł więc handel uliczny, a swoje stoiska rozstawiali również miejscy i podmiejscy rękodzielnicy.
Obrzędy nocy świętojańskiej w Krakowie już około połowy XIX wieku zyskały rozbudowaną formę publicznego widowiska. W okresie zaborów Wianki miały charakter manifestacji patriotycznej, podobnie jak w okresie II Rzeczpospolitej, kiedy to były organizowane w ramach Dni Krakowa. Po II wojnie światowej stały się wydarzeniem typu „światło i dźwięk” – spektaklem organizowanym na wolnym powietrzu z pokazem ogni sztucznych. Po przerwie spowodowanej wprowadzeniem stanu wojennego, Wianki, począwszy od 1992 roku, znów stały się wydarzeniem cyklicznym – z koncertami gwiazd światowej muzyki, spektaklami multimedialnymi, a ostatnio ze scenami muzycznymi rozstawionymi na krakowskich placach i skwerach, przekształcając się w Święto Muzyki.
Do tradycji jarmarków nawiązywał Jarmark Świętojański organizowany od 2009 roku na Bulwarach Wiślanych, będący kilkudniową rekonstrukcją średniowiecznego kiermaszu z jego rzemiosłem, zwyczajami, obrzędami, tańcami i ludowymi zabawami. Jarmark ten przez 10 lat swego istnienia cieszył się ogromnym powodzenia wśród mieszkańców Krakowa, a także przyciągał rzesze turystów. Niestety po przerwie spowodowanej pandemią nie został on reaktywowany.

Zapraszamy Państwa do udziału w Jarmarku !

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są dla Państwa w zakładce „dla wystawców”: http://imagokrakow.pl/dla-wystawcow/